Collectieve kennis is de basis van uw digitale transformatie.

Wij streven er dan ook naar dat kennis toegankelijk en begrijpelijk moet zijn voor álle betrokkenen.

Dit doen wij door te analyseren en vast te leggen in door iedereen te begrijpen modellen. Zo weten we zeker dat we elkaar exact verstaan.

Op deze wijze kunt u alle aspecten volgen, kunt u bijsturen waar nodig, is alles onder controle en de documentatie altijd up-to-date.

Het belang van modelleren

Iedere organisatie heeft zijn eigen domeinkennis. Deze kennis begrijpen is essentieel voor een goed automatiseringsproject.
Natuurlijke talen zoals Nederlands en Engels zitten vol met dubbelzinnige constructies en daardoor is het makkelijk om om elkaar verkeerd te begrijpen . Daarom gebruiken wij formele, eenduidige modelleringstechnieken waarmee uw domeinkennis wordt vastgelegd.

Door de juiste modelleringsmethodieken te implementeren kunnen we deze miscommunicatie voorkomen en zorgen we voor alignment, geven we vroegtijdig inzicht en voegen we kwaliteit toe.

Uw taal is de basis

Uw taal is niet alleen van cruciaal belang om met anderen in uw organisatie en met uw klanten te kunnen communiceren, maar heeft ook invloed op hoe het ontwikkelteam dingen identificeert, interpreteert en analyseert. Hoe de dingen zich tot elkaar verhouden, vindt zijn weg naar programma’s, naar gegevens en proces ontwerpen en beïnvloedt IT-gerelateerde besluiten.

Het is daarom essentieel om uw taal te begrijpen zodat analisten en klanten een gemeenschappelijk begrip krijgen van uw domeinkennis die toegepast worden in architecturen, datamodellen, bedrijfsprocessen en informatiesystemen inclusief de onderlinge samenhang en business regels. Daarnaast worden tegenstrijdige terminologieën en assumpties hierdoor vermeden die een groot effect kunnen hebben op applicatieontwikkeling en systeemintegratie

Wij gebruiken verschillende modelleringsvormen die bekend staan om verschillende aspecten exact te kunnen beschrijven.

Enterprise architecture

Enterprise architectuur gaat over het vertalen van doelstellingen naar de inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening. Het beschrijft de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden en beschrijft deze in de vorm van principes, richtlijnen en modellen. Die modellen geven inzicht in de samenhang van de informatie, de processen en de applicaties. Dit inzicht is nodig om veranderinitiatieven op een verantwoorde manier te kunnen kiezen en uitvoeren.

Wij hanteren de ArchiMate® standaard, de internationale grafische taal voor het modelleren van enterprise-architecturen.

Data

Wij geloven dat het exact begrijpen van de opdrachtgever dé bepalende succesfactor voor IT is.

Wij hanteren de Fact Based Modeling standaard, een methodologie voor het modelleren van een woordenboek van een bepaald gebied ten behoeve van bijvoorbeeld , het ontwikkelen van informatiesystemen, het ontwikkelen of toepassen van wetten of andere regelsystemen of het delen van informatie.

Hiermee maken wij als het ware een gedeelde taal zonder dubbelzinnigheden. Zo voorkom je miscommunicatie.

Proces

Om te kunnen verbeteren moet echter eerst helder zijn hoe de organisatie op dit moment functioneert. Om de gewenste situatie binnen een onderneming te ontwerpen worden de bedrijfsprocessen vastgelegd.

Wij hanteren BPMN 2.0, een modelleringstechniek die specifiek is ontwikkeld met het doel om bedrijfsprocessen te modelleren.

Het biedt de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in zwakke plekken, zodat er snel gewerkt kan worden aan verbetering.


Het échte bewijs van elkaar goed begrijpen…

Modellen zijn een uitstekende manier om er voor te zorgen dat kennis overdraagbaar is. Voor ons is het hebben van tastbare werkende oplossingen het enige echte bewijs dat alles goed begrepen is.
We zijn er dan ook trots op dat wij direct vanuit de modellen werkende software kunnen genereren. Op die manier is direct te valideren of wij elkaar écht hebben begrepen.

GorillaIT is ervan overtuigd dat veel IT-werkzaamheden automatisch, beter en sneller uitgevoerd kunnen worden door computers.

Daarom gebruiken wij ons eigen low-code platform, genaamd “Karooda”, dat razendsnel de werkzaamheden van een development-team kan uitvoeren.

Of het nu gaat over de taken van de architect, de modelleur, de database specialist of de programmeur, Karooda neemt de taken over, waardoor wij de tijd krijgen om onze vindingrijkheid daar in te zetten waar het er écht toe doet.

Zonder vendor lock-in!