Stilstand is achteruitgang

De organisaties die met GorillaIT samenwerken willen allemaal, zonder uitzondering, vooruit. Vooruit kan onder meer betekenen: innoveren, kosten besparen, groeien of juist krimpen. Met andere woorden “vooruit gaan” kent vele verschijningsvormen, maar brengt altijd aanpassingen met zich mee. In kennis, ervaring of attitude van mensen, in processen of in (informatie)technologie.

Masters in software development

Onze visie

De situatie: Organisaties hebben te maken met dynamiek en er is sprake van innovatiebehoefte; dus is er behoefte aan flexibiliteit, kostenbesparing, groei/uitbreiding. Informatievoorziening is soms meer blok aan het been dan faciliterend. IT-projecten falen nog te vaak. Wij vinden dat het vandaag mogelijk is om op eenvoudige wijze te zorgen dat IT beter voldoet.

Wij vinden dat je dat kunt en moet realiseren met:

 • Fact based modeling: basis, common ground voor alle werkzaamheden op IT gebied;
 • Samenwerken door duidelijke communicatie (geen jargon, wel gebruik van SCRUM en Agile);
 • Data centraal; eenduidig, ondubbelzinnig, voor integraal gebruik;
 • Genereren van software: efficiënt en effectief software development (inzet van Karooda, ons low-code platform);
 • Aansluiten op bestaande bedrijfssystemen (integreren, koppelingen i.p.v. grote bedrijfssysteem-brede vernieuwingen).

Wij vinden dat informatievoorziening (en de ontwikkeling ervan) moet voldoen aan de volgende uitgangspunten voor de organisatie:

 • Waar mogelijk uitgaan van het bestaande;
 • Flexibilisering van informatievoorziening;
 • Snellere ontwikkeling, korte time-to-market;
 • Met wendbare processen en organisaties als gevolg.

Missie

Wij, Masters in software development, ontwikkelen, verspreiden en implementeren de beste methoden en tools om de hoogste kwaliteit van software binnen afgesproken budget en tijd te leveren.

Onze aanpak is uniek in snelheid en kwaliteit bij het ontwikkelen van applicaties en het verbeteren van bestaande applicaties (met behoud van het goede). Dat gebeurt met ons low-code platform Karooda. Wij willen alles wat te automatiseren is, ook daadwerkelijk automatiseren; dat geldt dus ook voor het maken van software; mensen moeten doen waar mensen goed in zijn. Zo kunnen we snel en efficiënt maatwerk leveren.

Dat betekent voor opdrachtgevers:

 • Besparing op doorlooptijd van meer dan 50%;
 • Verhoging van kwaliteit met minder testwerk en vrijwel geen productiestoringen;
 • Meer value for money.
 

Betere beheersbaarheid van business en bedrijfsprocesontwikkelingen

Dynamiek vraagt flexibiliteit van het bedrijfsproces. Door de super korte time-to-deliver blijft u ontwikkelingen beter de baas.

 

Projecten beheerst

Korte sprints en weinig menselijke arbeid reduceren foutenkansen en vergroten de kwaliteit van de interactie tussen mensen; dus minder uitloop van projecten en gegarandeerde snelle oplevering in delen.

 

Gegarandeerde alignment van business ontwikkelingen en informatie voorziening

Ons low-code platform Karooda kan niet anders dan volledig op elkaar afgestemde software en database opleveren op basis van de modellen.

  

Kwaliteit in software: zero defects!

Onderhoudbaarheid is geen issue door 0 fouten in gegenereerde software en door steeds opnieuw gegenereerde software versies. Dat voorkomt wachttijden en reparatietijd. Ons low-code platform zorgt voor control.

 

Time to market

Informatie(voorziening) is bepalend voor ontwikkelingen: helpt kansen te scheppen, te benutten of te blokkeren. IT hoeft niet langer dominant bepalend te zijn voor het kritieke pad bij veranderingen. Drastische reductie van doorlooptijd voor nieuwe systeemontwikkeling leidt tot reductie van de doorlooptijd voor nieuwe innovaties.

Geïnteresseerd?

Wij modelleren samen met u één of meer processen uit uw organisatie en genereren een werkende basisapplicatie. Op basis daarvan spreken wij af hoe we verder gaan om snel te komen tot de optimale applicatie voor uw business.

Wendbare organisaties door

model based software generation