GorillaIT Manifesto

GorillaIT onderschrijft het Manifesto for agile development. Sterker nog, het heeft ons geinspireerd om onze eigen manifesto op te stellen. Onze leidraad om snelle en goede softwareontwikkeling voor iedereen bereikbaar te maken.

Masters in software development

Het GorillaIT Manifesto

 

Doen wat mensen kunnen boven doen wat een computer beter en sneller kan

 

(Onder)Houdbare kennis boven vluchtige kennisoverdracht

 

Weten dat we elkaar begrijpen boven denken dat we elkaar begrijpen

 

Continue in staat zijn te veranderen boven snel bouwen

GorilaIT zoekt continue naar manieren om softwarebouw te verbeteren met focus op de Agile Principes; de klant tevreden maken door continue werkende software te leveren, de klant in staat te stellen systemen te veranderen. Samen ontdekken/uitvinden dat effectief en efficiënt communiceren de kritieke succesfactor is.

Wij geloven dat goed communiceren begint bij de zekerheid van weten; dat we elkaar begrijpen. Dat modellen de manier zijn om kennis te bewaren, uit te breiden en uit te wisselen. Wij streven naar volledige transparantie naar de opdrachtgever en betrokkenheid van de opdrachtgever.

GorillaIT is ervan overtuigd dat veel IT-werkzaamheden automatisch, beter en sneller uitgevoerd kunnen worden door computers, zodat software ontwikkelaars tijd krijgen om hun vindingrijkheid daar in te zetten waar het er toe doet.

Wij vinden dat kennis toegankelijk, overdraagbaar, herbruikbaar en begrijpelijk moet zijn.  Wij zetten ons daarom af tegen vluchtige kennisoverdracht, waarbij uiteindelijk kennis wordt vergeten, verloren gaat in code of documentatie eenvoudig out-of-date raakt.

Wij zijn continue op zoek naar betere methoden om vastgelegde kennis automatisch om te zetten in werkende programmatuur, zodat het vastleggen van kennis ook echt de moeite loont en tastbare resultaten oplevert.

Geïnteresseerd?

Graag maken wij in één week samen met u een Proof of Concept (PoC) voor uw organisatie. Samen modelleren wij uw behoefte en laten ons low-code platform Karooda een werkende basisapplicatie (PoC) genereren. Op basis daarvan spreken we vervolgstappen af. Geïnteresseerd? Bel ons op 088 - 80 40 400 of mail ons.

model based software generation

Wendbare organisaties door