DevOps: daar beginnen we niet aan

Een welgemeende uitspraak van iemand die binnen de IT afdeling van een relatief “IT gevoelig” bedrijf o.a. security in portefeuille had. Overigens pas geuit toen hem uitgelegd was wat in essentie DevOps was.

In tijden met behoefte aan ge├»ntegreerdheid (wat een woord, maar toch net iets anders dan integratie) en behoefte aan flexibiliteit kun je haast niet anders dan voor iets zijn dat nu (“ineens”) DevOps wordt genoemd. Development en Operations dicht bij elkaar brengen zodat beheerst en snel gehandeld kan worden. Met handelen bedoel ik dan dat anticiperen op veranderingen in de omgeving het hoofd worden geboden door adequate, snelle en beheerste IT activiteiten.

Business agility wordt -als het goed is- bevorderd door IT die flexibiliteit en ge├»ntegreerdheid biedt in of aan het bedrijfsproces. Principes zoals OTAP moeten we dan nog steeds blijven praktiseren, maar met de O en de T en de A en de P steeds “dichter bij elkaar”. De behoefte daaraan is groter en kan gerealiseerd worden door onder andere in versiebeheer, testen en projectmanagement rekening te houden met specifieke omstandigheden die veranderen door dichter tegen elkaar te kruipen. En dat is niets nieuws. In de eerste helft van de tachtiger jaren kwam IEEE (geloof ik) al met artikelen over een Integrated Test Facility: Breng de acceptatietest in of zeer dichtbij je ontwikkelomgeving en je productieomgeving beide. Vooral bedoeld om testen, dat niet in tel was iets minder “vervelend” te maken.