slider

Van hobby tot professie:
De geschiedenis van GorillaIT

Daan ter Avest en Kaiton Buitendijk, de oprichters van GorillaIT, waren studiegenoten die tijdens hun studie, "Master in Information Systems", vaak met hun medestudenten nadachten over het verbeteren van de wereld door het inzetten van de door hen verworven kennis.

Masters in software development

GorillaIT

Het is veel eenvoudiger een mensaap iets nieuws aan te leren dan een mens iets af te leren. Als blijvende herinnering aan hun studietijd en om permanent geconfronteerd te worden met hun oorspronkelijke idealen, besloten ze hun bedrijf te vernoemen naar dit prachtige beest.

Gorilla's hebben veel gemeen met de mens. Opvallend is dat deze prachtige primaten veel van de goede menselijke eigenschappen bezitten en in tegenstelling tot ons, nog wel in vrijwel perfecte harmonie leven met hun woonomgeving. In sommige opzichten zijn het dus onze betere evenbeelden.

Gorilla's zijn vrolijke apen die breeduit kunnen lachen. Het zijn tevreden dieren die zich net zo behaaglijk kunnen voelen als een spinnende kat. Ze zijn intelligent en waardig, hebben een rijk gevoelsleven en een goed geheugen. De zeldzame ruzies duren in de regel niet lang, ook niet als er ernstige confrontaties plaatsvinden. Gorilla's zijn groot, sterk, geduldig en erg vriendelijk.

Wij zien hun karaktereigenschappen als een inspiratie om onze klanten volgens dit model te helpen.

Lees meer over onze teams