• DevOps en software genereren

  Er is zo veel mogelijk dat niet voldoende bekend is bij (potentiële) belanghebbenden! Dat beleef ik momenteel bij herhaling. Met de programmeer-robot maken we software, de database en autorisaties. Tot heden maakten we portals als een schil om de gegenereerde software heen. Nu blijkt er -via ons lab ontdekt- een voor onze context eenvoudige manier om de portal functionaliteit ook te genereren. Als we in de branche nu eens bereid waren en echt werk zouden maken van de robot voor software- database- autorisatie en portal ontwikkeling zouden we veel meer tijd kunnen besteden aan de echte business innovatie en verbetering. Van onkosten naar waarde creatie.

  Waarom willen we dat niet? Is dat de macht van de aanbiedersmarkt die graag gerede software verkoopt, die niet dan ten koste van veel uren gemodificeerd of geparameteriseerd kan worden en graag uren maakt en daardoor snelheid van opleveren en kwaliteitsverhoging laat voor wat het is.

  Of laat de vragende partij het afweten (uit onkunde, onbekendheid, desinteresse)? Denk je eens in: een DevOps omgeving waarin niet meer (of heel weinig) geprogrammeerd wordt. Dat is pas DevOps. Het is mogelijk; ik heb het zelf gezien! En mag er aan meewerken om dat ingevoerd te krijgen.

 • DevOps: een IT feestje?

  De werkgroep die zich met DevOps bezig houdt binnen de ASLBiSL Foundation spreekt over Enterprise DevOps. Daarmee (met die naamgeving) wordt een tripartite situatie weergegeven. Recent nog in een vakblad en op veel meer plaatsen lees je over DevOps en dan gaat het over IT-Dev en IT-Ops, niet meer, niet minder. DevOps is de vervolgstap die IT maakt, na Agile/Scrum werd verteld.

  Dan mogen de bedrijfsproces representanten wellicht als gast nog op het IT DevOps feestje komen, veel beter is het om dat bedrijfsproces en de representanten ervan een plaats te geven als vaste speler, beter: als key speler. In de drivers seat dus; daarmee voorkom je ook dat IT-Dev als initiatiefnemer er niets van bakt omdat ze opgaan in een bak met releases en het hanteren daarvan; evenzo IT-Ops die gebukt gaat onder gebrek aan positie tov IT-Dev in veel organisaties.

  Daarom spreekt mij het voorvoegsel Enterprise aan; te interpreteren als (naar woord, maar toch): “de Business”; het bedrijfsproces. Enterprise DevOps dus. Helemaal goed. Het bedrijfsproces de lead, multidisciplinair team en IT op de juiste plaats.

 • Bespiegelingen (DevOps)

  DevOps, development en operations (van informatievoorziening) in een (1) geïntegreerde beweging: voor mij een nieuw begrip dat Herman van Bolhuis, Master Class Institute, onder mijn aandacht bracht. Met Herman ben ik het ProClass Programma aan het ontwikkelen. Bij GorillaIT -waar ik sinds enkele weken actief ben- zie ik DevOps in de praktijk. Superagile: in korte iteraties werken. Supersnel doordat software gegenereerd wordt. Kwalitatief hoogstaand: lage foutenkans. Een robot. Automatisering van de automatisering. Met effecten voor de business: snel reageren of anticiperen op dynamiek. Innovaties “klaar terwijl u wacht”. Ook in en voor grootschalige omgevingen. Ook als er nog niet afgeschreven systemen in gebruik zijn als “aanvulling op”.

  Net zo revolutionair wellicht als 3D printing als het gaat om te verwachten (maatschappelijke) effecten. Voer voor trendwatchers en psychologen als het gaat om die effecten. Voor IT professionals: min of meer vaststaande zekerheden (methoden, technieken, referentiemodellen, best practices) wankelen. Denk aan iets concreets als een ontwikkelstraat (OTAP). Hoe gaat dat nu -met DevOps- in de toekomst werken?

  Een geruststellende gedachte: er is niets nieuws onder de zon. Want in 1987 werd al geschreven over een Integrated Test Facility (Maandblad Informatie). Beheerst testen in een productieomgeving of dicht daar tegenaan. DevOps avant la lettre?

 • DevOps eist intrinsieke flexibiliteit

  Eindelijk licht
  Het hier afgebeelde beeld staat in Bredevoort en heet “eindelijk licht”. (Meer info via Thorvald Dudok van Heel, beeldhouwer – www.st-beeldhouwerij-thorvald.nl). Een brok graniet ziet en aan de buitenkant, en ook van binnen, eindelijk licht.

  Ik hoorde spreken over doelgerichtheid en Agile; in 2 punten:

  Toen we nog “waterval deden” bepaalden we een doel; streefden dat na en zagen dat het doel een moving target was. Dus we schoten ons doel voorbij of we benaderden het niet eens. Dynamiek in de omgeving toonde een gebrek aan flexibiliteit in processen en/of organisatie en/of systemen aan.
  Nu werken we agile in een DevOps context en kunnen we tijdens de ontwikkeling aandacht besteden aan “moving targets”.
  Wat vergeet je dan? Dat in situatie 2 de dynamiek in de omgeving ook leidt tot onvoldoende flexibiliteit in processen en/of organisatie en/of systemen, nadat is opgeleverd. Want na oplevering zijn doelverschuivingen nog steeds aan de orde. Dynamiek in de omgeving vraagt steeds weer en steeds anders flexibiliteit.

  Flexibiliteit van de Informatie Infrastructuur kan in scenario’s / werkwijzen gebakken zitten. Daarmee levert de Informatie Infrastructuur vooraf bedachte of gevraagde flexibiliteit. Bijv. door alternatieve werkwijzen of scenario’s mogelijk te maken. Dat helpt de organisatie en de processen om lenig te zijn.

  De Informatie Infrastructuur zelf moet liefst ook flexibel zijn. Intrinsieke flexibiliteit van de Informatie Infrastructuur geeft een wendbare, lenige organisatie niet alleen de afgesproken flexibiliteit. Maar de Informatie Infrastructuur is dan zelf ook lenig en kan niet voorspelde en ongevraagde flexibiliteit die nodig blijkt vanwege dynamiek in klantvraag of gebruikersbehoeften het hoofd bieden. Hoe? Simplicity: door je te beperken in de Informatie Infrastructuur tot elementaire zaken, de essentie der dingen; grondstoffelijke data bijvoorbeeld. Daar ga je steeds weer van uit en je keert daar steeds weer naar terug. Dan ben/word je flexibel. Ingebouwde flexibiliteit.

  Ja, dan staat de huidige IT vaak in de weg. Reacties die ik daarop krijg zijn dat je de Informatie Infrastructuur als het ware oneindig complex maakt door intrinsieke flexibiliteit te willen. Ik zou wel eens reacties willen van mensen die een opinie of ervaring hebben op dit gebied.

 • DevOps: daar beginnen we niet aan

  Een welgemeende uitspraak van iemand die binnen de IT afdeling van een relatief “IT gevoelig” bedrijf o.a. security in portefeuille had. Overigens pas geuit toen hem uitgelegd was wat in essentie DevOps was.

  In tijden met behoefte aan geïntegreerdheid (wat een woord, maar toch net iets anders dan integratie) en behoefte aan flexibiliteit kun je haast niet anders dan voor iets zijn dat nu (“ineens”) DevOps wordt genoemd. Development en Operations dicht bij elkaar brengen zodat beheerst en snel gehandeld kan worden. Met handelen bedoel ik dan dat anticiperen op veranderingen in de omgeving het hoofd worden geboden door adequate, snelle en beheerste IT activiteiten.

  Business agility wordt -als het goed is- bevorderd door IT die flexibiliteit en geïntegreerdheid biedt in of aan het bedrijfsproces. Principes zoals OTAP moeten we dan nog steeds blijven praktiseren, maar met de O en de T en de A en de P steeds “dichter bij elkaar”. De behoefte daaraan is groter en kan gerealiseerd worden door onder andere in versiebeheer, testen en projectmanagement rekening te houden met specifieke omstandigheden die veranderen door dichter tegen elkaar te kruipen. En dat is niets nieuws. In de eerste helft van de tachtiger jaren kwam IEEE (geloof ik) al met artikelen over een Integrated Test Facility: Breng de acceptatietest in of zeer dichtbij je ontwikkelomgeving en je productieomgeving beide. Vooral bedoeld om testen, dat niet in tel was iets minder “vervelend” te maken.